Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 1999 yılında kurulmuş olup yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan santral yatırımları başta olmak üzere her türlü enerji üretimi, dağıtımı ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur.
Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizler dolayısıyla 2000 yılı itibariyle elektrik enerjisi tüketiminin düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle Polat Enerji ve Demire Holding tarafından geliştirilmiş olan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması kararlaştırılmış 90 MW kurulu gücündeki Mazı-II Rüzgar Enerji Santralı’nın izinlerinde gecikme yaşanmış ve izinlerin 2003 yılı sonunda alınması beklenmektedir.
3 Mart 2001’de yayınlanan Elektrik Piyasası Kanununa istinaden kurulması hedeflenen serbest piyasa mekanizması içersinde de faaliyet gösterecek olan Polat Enerji AŞ bu kapsamda Enerji Piyasası Kurulu’na toplamı 372 MW olan 8 Rüzgar Enerjisi Santrali ile lisans müracaatı yapmış ve Ekim 2003 itibariyle bu santrallerden 15 MW kurulu gücündeki Gelibolu Burgaz Rüzgar Enerji Santraline üretim lisansı almıştır. Diğer 7 müracaatın değerlendirmeleri sürmektedir. Bu müracaatlar içerisinde en önemli yeri 141 MW kurulu gücü ile Soma Rüzgar Enerjisi Santrali almaktadır. Ayrıca 5 adet 30 MW kurulu gücünde ve 1 adet 66 MW kurulu gücünde santral müracaatı da Kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Polat Enerji AŞ lisansını almış olduğu Burgaz santrali yatırımına 2005 yılında başlamayı planlamaktadır. Gerekli izin ve finansman çalışmaları 2004 yılı içinde başlayacaktır. Yatırım 2005 yılı sonunda bitirilecek ve santral 2006 yılında ticari işletmeye açılacaktır.
Polat Enerji AŞ ayrıca 2004 yılında hızlanması beklenen üretim ve dağıtım tesisleri özelleştirmelerine de hazırlanmaktadır. Bu amaçla çeşitli yabancı firmalarla temas halindedir.
Polat Enerji sektördeki faaliyetlerini enerji üretimi ve dağıtımıyla sınırlamamaktadır. 2 Mayıs 2001 tarihinde yayınlanmış olan Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesindeki piyasa faaliyetlerinden Doğal Gaz ticareti konusuyla da ilgilenen Polat Enerji AŞ, Botaş kontratlarının özel sektöre devri ile ilgili çalışmalarını da sürdürmektedir.
2005 yılı itibariyle gerek pozitif büyüme hedefleri gerekse 2000-2003 dönemindeki enerji enerji yatırımlarının yetersizliği dolayısıyla hızla büyüyecek bir sektör olma yolunda ilerleyen enerji sektörünün güçlü aktörlerinden olma yolunda ilerleyen Polat Enerji AŞ doğalgaz ve elektrik piyasasındaki faaliyetlerini çeşitli kollarda geliştirmeyi hedeflemiştir.